Näkövammainen opiskelija ryhmässä - Oulu-opisto - Oulun kaupunki

Näkövammainen opiskelija ryhmässä

Mitä voin tehdä, kun ryhmässäni on näkövammainen opiskelija?

Näillä ideoilla pääsee alkuun. Lisätietoa saa linkkivinkkien takaa.

 • Näkövammaa ei välttämättä havaitse ulkoisista piirteistä.
 • Opiskelun kannalta tärkeän tiedon on oltava saavutettavassa muodossa.
 • Opiskelijoille esitettävän materiaalin tekstin koon ja kontrastin on oltava saavutettavassa muodossa.
 • Opettajan on hyvä puhua kaikki oleelliset asiat, jotka ovat nähtävissä esimerkiksi taululle heijastetussa esityksessä. Näkövammainen opiskelija seuraa opetusta ja kirjoittaa muistiinpanot opettajan puheesta, koska ei näe lukea taululla olevaa tekstiä.
 • Muun muassa oppimateriaalit on hyvä antaa sähköisessä muodossa, suurempana tekstinä tai muussa opiskelijalle parhaiten soveltuvassa muodossa. Opetuksen oheismateriaalit pitäisi antaa ennen opetusta, jotta näkövammainen opiskelija voi seurata niitä yhtä lailla muiden kanssa.
 • Käytä konkreettisia käsitteitä. Esimerkiksi "tuolla", "sieltä" tai "tässä" eivät kerro mitään. Sano vaikkapa "vasemmalla", "taakse" tai "oven oikealle puolelle".
 • Elävöitä ja havainnollista opetusta.
 • Sähköisten materiaalien ja verkko-oppimisympäristöjen on oltava saavutettavia, jotta näkövammainen opiskelija voi hyödyntää niitä kuten muutkin.
 • Puhu opiskelijan kanssa ja kysy, millaiset järjestelyt ovat hyviä juuri hänelle.
 • Opiskelija itse on paras kertomaan näkövammastaan ja sen vaikutuksesta opiskeluun.
 • Kutsu opiskelijaa nimeltä, jotta hän tietää, milloin hänelle puhutaan tai häneltä kysytään.

Linkkejä

www.nkl.fi/opiskelu  ja  www.nkl.fi/luettavaa

www.esok.fi/stivi

www.esok.fi/esok-hanke/suositukset

www.celia.fi