Muu opetus lapsille ja nuorille - Oulu-opisto - Oulun kaupunki

Lasten ja nuorten kuvataideryhmät
Niina Ollanketo

p. 040 555 0069
niina.ollanketo@ouka.fi

Vauvojen värikylvyt ja arkkitehtuuri
Mirka Kortesoja

p. 044 703 9105
mirka.kortesoja@eduouka.fi

Kuvataideopettaja
Pia Leppänen-Keränen
virkavapaalla 1.11.2021-30.6.2021

Muu opetus

Lasten ja nuorten kuvataideryhmät

Kuvataiteessa järjestetään erilaisia kursseja lapsille ja nuorille sekä vanhempi-lapsi –ryhmiä.

Vauvojen ja pienten lasten värikylvyt

Värikylvyt ovat varhaisen taidekasvatuksen menetelmä, jossa tutkitaan moniaistisesti värejä, materiaaleja, muotoja ym. turvallisesti oman vanhemman tai muun lähiaikuisen kanssa. Toiminnan myötä lapset oppivat toimimaan toisten lasten ja aikuisten kanssa. Yhteisöllisyys on toiminnan keskeisiä sisältöjä taidekasvatuksellisten tavoitteiden ohella. Kurssien opettajana toimii värikylpyohjaaja koulutuksen käynyt taidekasvattaja.

Kuvataide

Kuvataideryhmissä tehdään taidetta monipuolisen materiaalin avulla. Ryhmissä maalataan, piirretään, tehdään grafiikkaa ja keramiikkaa sekä toteutetaan omia taideteoksia vaikkapa kierrätysmateriaalia käyttäen. Kuvataiteen ja elokuva-animaation yhdistelmäkursseja järjestetään vaihtelevasti.

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurikasvatuksen kursseilla tutkitaan muotoja, materiaaleja, rakennuksia ja ympäristöä. Tutustutaan kolmiulotteiseen rakentamiseen ja muotoiluun, sekä arkkitehtuurin peruskäsitteisiin tekemisen kautta.  Kurssit järjestetään yhteistyössä Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA: n kanssa.

Sarjakuva

Sarjakuvakursseilla tehdään hahmosuunnittelua, tutustutaan kuvakerrontaan ja tehdään omia sarjakuvia erilaisia tussaus- ja rasterointimenetelmiä käyttäen.